News Details

ZWZ BEARING PRICE LIST 2018

PDF

 

ZWZ BEARING PRICE LIST 2018
NSK22328€94.29
NTN CRTD5005€77.19
NTN CRTD3401€153.83
FAG 528294€97.53
FAG 528974€141.69
NSK 260TFD3601€29.77
521823€112.57
SKF 350980C€121.24
SKF 353162€64.10
SKF 351019C€183.25
SKF 351182C€137.74
SKF 353005€129.55
547584€103.82
511746€179.51
515196€7.59
534038€121.24
513401€120.40
509391€72.56
545936€135.11
579704€142.68
579703€102.34
57332€125.17
530739€107.33
52201€138.94
527907€27.82
2077144€118.52
67790DW/67720/67721D€138.87
NTNNNU4992€105.52
NTNNNU4996€114.89
NTNNNU4984€183.83
NTNNNU4988€27.06
NTNNNU4968€158.54
NTNNNU4972€173.65
NTNNNU4976€55.25
NTNNNU4956€68.71
NTNNNU4964€159.52
NTNNNU4948€185.99
NTNNNU4952€166.38
NTNNNU4944€23.98
NTNNNU4932€4.96
NTNNNU4934€166.26
NTNNNU4936€7.12
NTNNNU4938€146.83
NTNNNU4926€45.86
NTNNNU4928€118.69
NTNNNU4921€166.89
NTNNNU4922€10.54
NTNNNU4924€152.49
NTNR08A31V€77.67
NTNR1099V€184.43
NTNCRI-1959LL€85.74
NTNCRI-2272LL€32.46
NTNR11A11V€170.46
NTNR1564V€14.07
NTNR2260V€163.52
NTN2PE3801€145.52
NTNRE6405€109.00
NTNRE2512€41.20
NTN29492€199.37
NTN29296€109.32
NTN29396€138.01
NTN29496€16.07
NTN29484€8.30
NTN29288€131.09
NTN29388€37.67
NTN29488€61.85
NTN29292€159.39
NTN29392€12.33
NTN29376€56.83
NTN29476€183.71
NTN29284€62.06
NTN29384€72.39
NTN29268€120.39
NTN29368€91.41
NTN29468€16.98
NTN29272€134.11
NTN29372€31.17
NTN29472€142.24
NTN29276€88.66
NTN29264€31.79
NTN29364€187.36
NTN29464€14.02
NSK7208CTYNSULP4€94.11
NSK7008CTYNSULP4€196.28
NSK40TAC90BSUC10PN7B€45.50
NSK7907CTRDULP3€170.60
NSK7007A5TRSUMP3€60.18
NSK35TAC72BDFC10PN7A€52.80
NSK30TAC62BSUC10PN7B€153.43
NSK30TAC62BDFC10PN7A€98.78
NSK7205CTYNSULP4€57.47
NSK25TAC62BSUC10PN7B€33.87
NSK20TAC47BDBC10PN7A€66.73
NSK20TAC47BSUC10PN7B€193.59
NSK7003CTRDULP3€27.81
NSK17TAC47BSUC10PN7B€115.61
NSK7002A5TYNSULP4€73.69
NSK7901A5TYNSULP4€109.33
SKFNN3017KTN9/SP€160.32
SKF7017ACD/P4ADGA€64.17
SKF71916CDGA/P4A€127.11
SKF7016CD/P4ADGA€108.29
SKF7016CD/P4AQBCA€2.73
SKF7016ACDGA/P4A€90.88
SKF7014CD/P4ADGA€123.24
SKF7212ACDGA/P4A€13.85
SKF7012CD/P4ADBA€114.52
SKF7211ACD/P4ADGA€44.94
SKF7011CDGA/P4A€39.44
SKF7210CDGA/P4A€33.84
SKF71810CDGB/P4€12.81
SKF71909CDGA/P4A€73.40
SKF7009CD/P4ADBA€163.87
SKFRKS.23 0941€179.18
SKFRKS.122290101002€97.78
SKFRKS.060.20.0544€77.68
SKFRKS.121400202001€20.99
SKFRKS.901175101001€112.99
SKFRKS.161.14.0414€197.94
SKFRKS.921150303001€37.02
INAVSU250955€19.99
INAVLU200844€34.71
INAVSU250755€71.30
INAXSU140644€77.84
INAVLA200744-N€166.30
INAVSU200644€151.08
INAVSU200544€158.40
INAVLU200544€178.00
INAVSU200414€72.83
INAVU140325€174.18
INAXSU080258€66.28
INAXU120222€64.98
INAXU060094€173.03
KaydonHS6-21P1Z€183.31
2687/1049€147.12
FAG 52372€62.42
NU2276-E-M1A€42.60
FAG 513401€88.41
531817€40.79
FAG 509391€91.57
NU1292-M1A€191.50
FAG 549701€174.77
531814€186.54
FAG 547584€57.91
294/5€26.85
FAG 511746€187.84
294/850EF€9.16
FAG 515196€193.83
294/5€15.19
FAG 521823€147.44
47TS483434-1WSGFCS150 €68.50
351988 €59.58
NTN CRTD3618€96.73
35198€50.27
NTN CRTD4013€1.40
7502724M   €36.17
NTN CRTD4401€184.33
690RX2966CF1€73.90
NTN CRTD4802€135.72
NU 2368 FR€125.68
NTN CRTD4803€91.17
23168 B MB €8.39
NTN CRTD5007€83.92
M271149€142.56
HM261049€171.48
NTN CRTD5216€96.09
HM265049€72.36
NTN CRTD5317€65.83
47TS483434-1WSGFCS15€151.56
NTN CRTD6001€50.86
HM259049 DGW/010/010D€186.49
NTN CRTD6104€13.73
M259030T-90054€84.78
NTN CRTD6405€96.55
NP962698€164.94
NTN CRTD6404€10.43
NP489116-90K43) / NP852606 €63.34
NTN CRTD7012€179.55
29268M€118.70
NTN CRTD7612€81.41
NTNLH-WA22217BLLS€117.10
1097988 (351988€95.02
NTN CRTD8201€180.08
NTNLH-WA22218BLLS€26.48
7352M€142.00
NTN CRTD8403€31.57
NTNWA22219BLLS€1.53
HM266449€10.72
2THR644713€19.74
NTNWA22220BLLS€151.67
FCD8011241€88.93
2THR704913A€25.76
NTNWA22222BLLS€61.63
HM261049DW€47.20
NTN CRTD8801€142.17
NTNWA22224BLLS€31.70
HM265049DW€79.81
NTN CRTD9408€142.27
NTNWA22226BLLS€86.65
351322 €72.42
2THR846217€120.80
NTNWA22228BLLS€133.52
M270448DGW€31.64
2THR94722€125.26
NTNWA22230BLLS€184.74
HM266449 €86.97
2THR55€133.53
NTNWA22232BLLS€157.74
M255449 €158.26
2THR765613€106.46
NTNLH-WA22212BLLSK€3.08
HM271149€40.18
NTN CRTD11002€162.29
NTNLH-WA22213BLLSK€96.81
HM259049€130.61
2THR342408A€107.94
NTNLH-WA22214BLLSK€2.43
M268749€179.46
2THR50381€43.00
NTNLH-WA22215BLLSK€36.13
NP 023174 902 AI€110.51
2THR52369€195.35
NTNLH-WA22216BLLSK€165.86
M667947DGW-911-911D  €154.52
2THR524012€97.27
NTNLH-WA22217BLLSK€100.79
M267949D /M267910/M267910xD€164.84
2THR644411€192.46
NTNLH-WA22218BLLSK€148.54
67885DW, 67820,67820CD €95.97
NSK230092C€146.85
NTNWA22219BLLSK€45.35
LM121948DW€34.04
NSK23220C€50.07
NTNWA22220BLLSK€14.66
48290DGW/48220 €101.04
NSK23122C€77.88
NTNWA22222BLLSK€115.07
NU18/950X3/W33XP59€57.82
NSK231255C€179.61
NTNWA22224BLLSK€136.95
HM266449DW/410D/410D€171.39
NSK23124C€172.91
NTNWA22226BLLSK€162.39
24088 ECA K30/C3/W33 €169.87
NSK23224C€6.27
NTNWA22228BLLSK€17.85
332/334€19.92
NSK22324C€180.39
NTNWA22230BLLSK€164.56
HM 252349 DW/310/310 D €17.81
NSK23126C€85.33
NTNWA22232BLLSK€160.91
305338D€123.80
NSK229750C€39.72
NTNW2222€74.74
305263D €38.65
NSK23226C€18.39
NTNW2225€155.38
305264D€151.85
NSK22326C€113.88
NTNW3617€135.31
7048BGM€130.39
NSK230906C€132.14
NTNW4029€9.27
LM 119348 D/11/11 D €67.83
NSK228285C€12.22
NTNW52A07€17.17
48290 DW/220/220 D €144.06
NSK23128C€15.02
NTNW5605€49.37
67790 D/20/21 D €127.80
NSK23228C€64.84
NTNW5613€88.65
M 240631 T/611 TD/611 D €145.80
NSK231019C€141.90
NTNW6022€56.10
67986 DW/20/21 D €192.45
NSK228708C€33.78
NTNW6415€39.78
NSK231481C€10.36
NTNW7601€142.94
M 244249 D/210/210 D €67.95
NSK22228M€161.95
NTNW8407€100.22
LM 247748 D/710/710 D €94.04
NSK23026CA3€196.37
NTNNNU492€120.90
HMC 252349 D/310/310 D €199.19
LM 451349 DW/10/10 D €166.99
NSK23120C€95.23
1077756€187.27
NTNNNU3022€80.93
LM 654648 DW/610/610 D €166.33
M 255449 D/410/410 D €125.38
NTNNNU3024€130.19
207716€102.20
HM 259049 D/10/10 D €132.91
NTNNNU3026€63.51
LM 761649 DW/610/610 D €39.45
HM 262449 DW/410/410 D €173.43
NTNNNU3028€73.96
M 265049 DW/010/010 D €166.48
NTNNNU493€189.76
HM 266449 DW/410/410 D €137.84
NTNNNU303€92.40
LM 767749 DW/10/10 D €142.89
NTNNNU313€93.45
M 270449 DW/410/410 D €85.24
577796€46.50
771/500 €149.30
NTNNNU3034€44.14
771/630 €146.89
NTNNNU3134€55.51
512250Y€130.64
513280Y€95.67
NTNNNU3036€177.23
516225Y€125.50
515805€157.76
NTNNNU3038€7.74
528974€7.04
NTNNNU494€152.54
528294€181.25
NTNNNU304€46.46
518400Y€174.18
519330Y€81.62
NTNNNU3044€20.91
520280Y€155.86
NTNNNU3144€59.11
5634€111.17
NTNNNU3948€179.87
520560Y€63.55
528876€77.74
NTNNNU3048€138.58
522340Y€191.69
522372Y€8.87
NTNNNU4052€161.19
523410Y€174.54
NTNNNU3856€165.19
530852€16.25
NTNNNU4856€1.24
529086€80.92
545678€89.50
NTNNNU496€142.95
532584€163.46
NTNNNU306€192.48
547482€141.31
NTNNNU4864€11.11
509352€171.01
NTNNNU3064€163.11
526360Y€92.49
NTNNNU3164€98.33
526400Y€148.92
527450Y€9.53
NTNNNU3068€185.93
52474€173.57
NTNNNU3072€81.52
544025€11.80
NTNNNU4072€109.77
524902€79.18
528562€165.15
NTNNNU3076€71.79
509654€122.40
NTNNNU488€154.44
540295€151.83
NTNNNU498€12.28
522837€66.49
NTNNNU3184€74.46
522008€116.97
NTNNNU3088€181.66
NTNNNU4088€33.42
524194€153.83
513828€43.93
513125€117.94
NTNNNU38/5€5.13
548285€152.80
NTNNNU49/5€106.71
567356€109.03
NTNNNU49/53€9.91
NTNNNU49/56€120.41
540162€151.67
NTNNNU30/56€91.96
524134€98.96
NTNNNU48/6€125.49
509392€91.83
NTNNNU48/63€191.64
545991€123.70
NTNNNU39/63€41.67
NTNNNU38/75€69.14
NTNNNU49/75€35.62
52372€152.65
NTNNNU38/8€41.76
545645Y€144.09
NTNNNU39/8€161.56
NTNNN492€11.15
546680Y€4.31
HM265049TD/1€171.26
GE240ES 2RS€1.90
547720Y€79.00
NU1292-M1A€69.54
549701€162.09
NU2276-E-M1A€90.92
8576DW/852€76.56
618/530MA€91.42
531816C€30.33
550760Y€173.08
531817€153.67
560910Y€134.98
M272647DW/10/10D€83.18
560880Y€69.06
FC4056200E€33.66
FC689628€76.07
590118Y€157.45
54FC7623€89.54
LM65448DW-610-610D€47.25
H247549/H247510CD€138.69
EE350750/351687 €60.65
93825/93127CD€52.32
H961649/10D €48.26
SKF 350981C€2.64
32044 XM-2TS-DM€94.89
SKF 351164C€4.63
M667947D/M667911€163.18
SKF 353102€106.16
LM272249D/LM272210-LM272210D€119.59
SKF 350982C€69.61
LM247748DW/LM247710-LM247710D€110.71
SKF 351100C€189.58
SKF 353006€83.86
LM274449DGW-410-410D€157.92
SKF 351175C€31.31
M667947D/M667910-M667910D€103.91
SKF BFDB353204€61.91
HM262749DW/710/710D€129.90
SKF 351121C€124.38
EE130900D-902ASSY €89.04
SKF BFDB353200/HA3€34.30
M257248DW/210/210D€197.42
SKF 353152€37.46
H15002707A€199.38
SKF 350916D€150.85
M270448DGW/10/10D€180.25
SKF 353151€109.73
HM266449DW/410/410D€134.05
SKF 351475C€22.52
HM265049ZD/010/010D€130.30
SKF 350976C€19.42
EE231400/231976D€127.16
SKF 350901C€137.33
EE161400/161901DC€48.48
SKF BFDB350824B/HA1€53.46
EE420801/421451CD€189.80
SKF 351761A€1.36
EE420751/421451D€136.23
SKF 353002€175.59
67790/67720CD€199.99
NSK 120TFD2501€80.67
HH924349V1/HH924310D€97.82
NSK130TFD2801€120.08
H247535/H247510D€111.75
NSK160TFD2201€88.96
TNU05056VAA€135.28
NSK 170TFD2401€170.12
23156VAB€22.46
NSK 180TFD2801€114.74
HJ326S1€151.38
NSK 180TFD4001€23.24
530897€48.06
NSK 190TFD3301€32.48
LM272235/LM27221€65.28
NSK 200TFD2801€179.51
M667948/M667911 €164.81
NSK 220TFD3001€154.34
TNU05056€92.34
NSK 230TFD4101€181.68
23156CAW33€172.46
NSK 240TFD3201€56.48
239/710CAKW33€168.83
NSK 250TFD3801€99.38
239/530CAKW33€2.07
982832QT€198.88
NSK 260TFD3602€75.31
L163149/1€155.54
NSK 300TFD4201€17.09
NUP198€31.09
NSK 320TFD4401€15.36
HM252349/HM252310CD-HM252349XC€109.72
NSK 320TFD4701€101.79
L357049NW/L357010 C.D€162.66
NSK 350TFD4901€115.88
LM241149NW/LM241110D€28.33
NSK 350TFD5401€27.79
23168 CCK/W33+OH 3168H€51.08
NSK 380TFD5601€22.07
NF1956MC4€114.72
NSK 420TFD6201€157.93
M241547/M241513XD €66.77
NSK 440TFD6601€37.17
HM127446/127415XD€192.05
NSK 450TFD6401€47.95
HM120848/120817XD€127.09
NSK 460TFD6801€179.56
29428EM€28.53
NSK 470TFD7201€92.05
32048€72.01
NSK 530TFD7101€96.96
3004244€1.91
NSK 550TFD7601€105.19
7330B MP€3.08
NSK 550TFD7602€92.05
230SM160MA€68.21
NSK 600TFD9101€150.54
HH924349/HH924310D€141.15
NSK 670TFD9001€8.32
67990/67220CD€62.38
NSK 900TFD1101€158.15
EE420751/421451D€69.01
829232€133.52
H247535/H247510D€139.10
829234€48.96
EE420801/421451CD€145.35
829736€33.59
EE161400/161901D€41.82
829244€153.70
BT2B 332506/HAZ€49.97
829744€29.42
DX760136 / DX307395€57.89
829746€126.67
L357049NW/L357010 €57.82
829748€43.76
LM241149NW/LM241110D€29.91
82995€180.14
HM133426-90372€21.57
829252€98.22
74472 / 74851 CD / X1S-74472€117.85
829954€94.04
24168 B.C3                  €34.43
82926€31.18
26064 E1A-MB1           €39.93
829264€75.28
23056 E1A-MB1-C3     €14.07
829764€9.07
29432 E                       €83.41
82997€135.39
23240 E1A-K-MB1       €189.25
829970K€177.36
22232 E1A-M-C3         €118.42
829272€200.07
22240 E1A-MB1-C3     €42.19
829276€134.00
29326 E€196.58
829776€101.67
NU240-ECMAC3                      €177.24
829976€68.70
NCF 18/670 V                           €107.19
82978€180.61
NNCF 5044 V/C3                     €15.32
829784€56.36
NCF 18/800 V                          €82.90
829784K€64.65
QJ240-N2-MPA€88.42
829788€47.08
FCDP150216715/HC/C4€24.47
82999€98.00
545991/Y€117.68
829994€63.01
NCF 1868 V€156.78
FAG 515805€193.51
NCF 1872 V€12.57
T-611€67.49
29256 E1.MB      €9.04
FAG 5634€153.25
NJ 2348 EX.M1A.C3    €96.26
FAG 528876€9.30
NU2348-EX-M1A-C3€200.05
FAG 530852€115.06
T411€39.71
FAG 529086€53.31
T441€64.87
FAG 545678€93.89
T451€194.07
FAG 532584€91.31
T511€82.67
FAG 547482€161.12
T511 A€68.46
FAG 52201€74.03
T52€176.97
FAG 509352€87.67
T611€171.52
FAG 527907€70.92
T651€134.37
FAG 52474€22.06
T661€6.21
FAG 544025€138.59
T691€8.15
FAG 524902€187.55
T711€96.82
FAG 528562€188.03
T811€177.41
FAG 509654€140.87
T811 X€176.68
FAG 540295€79.20
T811 XA€60.51
FAG 522837€152.88
T911€25.08
FAG 530739€113.89
T911 A€188.99
FAG 579703€147.20
T921€112.27
FAG 522008€115.81
T1011€58.07
FAG 57332€172.44
T1115€138.35
FAG 524194€119.92
T112€170.15
FAG 513828€142.37
T1421€161.48
FAG 513125€94.46
T7519€56.78
FAG 548285€141.12
T902€158.54
FAG 567356€172.93
T1452€124.40
FAG 545936€8.30
T16021€22.30
FAG 540162€166.65
T1605€188.45
FAG 524134€147.00
T48€14.87
FAG 509392€174.84
NU3184 €37.76
FAG 545991€164.09
HH935749/1€155.67
FAG 579704€54.29
HH255149D/1€49.19
FAG 534038€119.28
TimkenJM716649 JM71661€134.00
NSK787/772€33.01
NTNCRT1601V€3.28
TimkenJHM516849 JHM51681€23.07
NSK71412/7175€193.31
NTNCRT1812V€185.01
TimkenJHM516849 JHM51681€92.09
NSK56418/5665€18.41
NTNCRT1808V€158.12
TimkenJH217249 JH21721€91.89
NSK56418/56662€84.36
NTNCU8A01W WK30/15€47.11
TimkenJM718149 JM71811€94.02
NSK37425/37625€65.41
NTNCU8A05W WK50/185€144.25
TimkenJHM318448 JHM31841€145.88
NSKLM522546/LM52251€20.98
NTNCU8A05W IM38/185€199.28
TimkenJM719149 JM719113€116.48
NSK48190/4812€171.11
NTNCU10B01W WK25/22€93.90
TimkenJM720249 JM72021€111.25
NSK56425/5665€36.36
NTNCU10B01W WK20/18€159.96
TimkenJHM720249 JHM72021€28.75
NSK56425/56662€181.69
NTNCU12B04W WK40/15€23.81
TimkenJM822049 JM82201€110.28
NSK71425/7175€104.31
NTNCU12B07W WK30/22€148.01
TimkenJHM522649 JHM52261€127.31
NSKHH224340/HH22431€116.95
NTNCU12B07W IM38/18€98.98
TimkenJHM522649 JHM52261€6.47
NSK936/932€157.48
NTNCU12B08W WK40/21€155.46
TimkenJM734449 JM73441€46.27
NSK71432/7175€148.67
NTNCU15A04W IM60/22€67.62
TimkenJM736149 JM73611€30.79
NSKLM522548/LM52251€106.46
NTNK2N-RTD22602PX1€39.95
TimkenJM738249 JM73821€110.73
NSKLM522549/LM52251€114.73
NTNK2N-RTD28601PX1€85.93
TimkenT135 Machined€120.48
NSK64433/647€187.57
NTNK2N-RTD33102PX1€25.74

 

Wafangdian Bearing Company Limited 2020 Annual Report

Apr 23, 2021 — List of Documents Available for Inspection. ... http//www.zwz-200706.com ... costs. Amount. Proportion in operating costs. Bearing.

Bearing for Steel Market 2021 to Showing Impressive Growth by

Dec 6, 2021 — Company Information: List Of Top Manufacturers/ Key Players In ... 2.7.3 ZWZ Bearing for Steel Sales, Price, Revenue, Gross Margin and ...

zwz bearing price list 32019 zwz taper roller bearing 95x145x32

zwz bearing price list 32019 zwz taper roller bearing 95x145x32. 1,425 views Jul 25, 2018 Products from China Welcome to subscribe to my ...YouTube · MIC Movie · Jul 26, 2018

China Bearing manufacturer-Wafangdian Bearing Group Co ...

Jan 7, 2020 — ZWZ Made important contributions for China Bearing Industry. ... and guide the development of automotive bearings into units.

Zwz Bearing Dealer

Zwz Bearing Supplier and Zwz Bearing dealer with ready stock in chennai. ... And other Japan and Chiness Brands With Ready Stock + Mrp list and much more ...

FKD Pillow Block Bearing - Home | Facebook

HEBEI HAILAN BEARING MANUFACTURE CO.,LTD Johnson--- Skype:johnson36099 ... June 7, 2018 at 5:42 PM · Facebook for Android · ... Price list please fkd.

Roller Bearing Market Size,Growth 2021: Global Sales ...

Dec 10, 2021 — Here is List of BEST KEY PLAYERS Listed in Roller Bearing Market Report ... 7.12.3 ZWZ Roller Bearing Production, Revenue, Price and Gross ...

200706: Wafangdian Bearing Co Ltd Stock Price Quote

Stock analysis for Wafangdian Bearing Co Ltd (200706:Shenzhen) including stock price, stock chart, company news, key statistics, fundamentals and company ...

E-PRICE CATALOGUE 2018

This price list is for ZWZ Bearings distributed in India through channel partners authorized by ZWZ Bearings. India Private Limited Only. 6. This price list is ...
Next page:  TIMKEN PRICE LIST
All Products Contact Now